Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Kabotaj ne anlama geliyor?

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlu Olsun

Kabotaj bayramı nedir?

1 Temmuz 1926‘da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93‘nci yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır.

Kabotaj nedir?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

Kabotaj bayramı hangi gün kutlanır?

Kabotaj bayramı 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu kabul edildiğinden beri her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır.

 

 

Türk Hava Kurumu Kuruluş Günü

Türk Hava Kurumu kuruluş günü kutlu olsun

Türk Hava Kurumu Kuruluş Günü Kutlu Olsun.

Türk hava Kurumu Kuruluş Günü Kutlu Olsun. 16 Şubat 1925‘te Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile kurulmuş bir dernektir. Atatürk’ün işareti ile kurulduğunda Cevat Abbas Gürer kurucu ve başkan idi ve dernek Türk Tayyare Cemiyeti adını taşımaktaydı; 1935 yılında Türk Hava Kurumu (THK) adını aldı.

Türk hava kurumu 94‘üncü yaşı kutlu olsun.

Engelliler Haftası

Engelliler haftası nedir?

Her yıl 10 mayıs16 mayıs tarihleri arasında,  Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelli, bir ya da birden çok organını kullanamaz durumda olan veya her hangi bir yerinde sakatlık gibi durumları olan kimsedir.

Engelliler Haftası boyunca; Engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Engelliler Haftası

Engellik çeşitleri

 1. – Göremeyenler insanlar
 2. – Zeka ve ruhsal özürü bulunan kişiler
 3. – Ortopedik (Ayağı olmayan, kolu olmayan veya bir organı engelli olanlar.)
 4. – Korunmaya muhtaç özürlü çocuklar.
 5. – İşitme sorunu ve konuşamıyan kişiler.
 6. – Yaşlı ve güçsüz kişiler.

Engelliler Haftasında neler yapılır

 • 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
 • 11 Mayıs Görmeyenler günü
 • 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
 • 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
 • 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
 • 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
 • 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

 

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.
Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas‘ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Türkiye’de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanır.


Kökeni

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır.

Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

Hıdırellez Bayramı‘nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibariyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kimi yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya‘daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle “Tammuz” ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir.

Hıdırellez dilek ağacı

Gelenekler

Hızır sopası

Bazı yerlerde hastalıklar, ağrılar için şifa olduğuna inanılan Hızır Sopası geleneği vardır. Bu sopa ağrı-sızı olan yerlere vurulursa ağrıların geçeceğine inanılır.

Baht açma törenleri

Hıdrellezde baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara yüzük atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum’da “mani çekme” adı verilir.

Yoğurt mayalama geleneği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası, Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasındaki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiy tanelerinden sağlanır.
Trabzon-Şalpazarı İlçesi’nde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir.

 

 

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramı nedir?

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

1 mayıs

1 Mayıs nedir?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ilk kez 1923‘te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.


1 Mayıs nasıl ortaya çıktı?

İlk kez 1856‘da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886‘da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar.

Şikago‘da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil‘de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil‘deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu‘ şeklinde yorumlanmıştı.


Bu gösteriler 1 Mayıs‘ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs‘ta kanlı Haymarket Olayı‘na yol açtı.
Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889‘da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.


Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs‘ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

 

Darüşşafaka pilav günü 5 Mayıs 2019

Darüşşafaka pilav günü 5 Mayıs 2019

Darüşşafaka 2019 pilav gününe çok az bir zaman kaldı.

Geleneksel Darüşşafakalılar PİLAV GÜNÜ 05 Mayıs 2019 Pazar günü Darüşşafaka Eğitim Kurumları yerleşkesinde (Maslak-İstanbul) yapılacaktır. Lütfen o gün için başka kimseye söz vermeyin.

Bu yıl 79‘luların 40‘ıncı yılı olduğundan onlar için özel bir yıl.

Darüşşafaka’lı

79‘luların fotorağraflarıBerat kadiliniz mübarek olsun berat kandili nedir?

Berat kandili nedir?

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat kandili, Allah’ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Berat kelimesinin aslı ”Berâettir.” Beraat sözlükte, ”bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak” demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat kadiliniz mübarek olsun

Tüm Müslümanların ve herkezin.Berât Kandili mübarek olsun.

Berat kandili ne zaman?

Berat kandili 19 nisan 2019 tarihinde.

Turizm Haftası Kutlu Olsun – Turizm Nedir?

Turizm Haftası Kutlu Olsun

Turizm Haftası ülkemizde 15 – 22 Nisan Tarihlerinde her sene kutlanıyor. Bir çok tarihi yerlere geziler ve turlar düzenleniyor ve başka ülkelerden turistler ülkemizi ziyaret ederek ülkemize döviz kazanıyor.

Ülkemiz turistik açıdan çok geniş ve bir çok tarihi yapıya sahip aşşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Türkiye turizm haftası kutlu olsun.

Türkiye turim haftası 15-22 nisan

Turizm Nedir?

Turizm ;  iş için toplanmak, kültürel etkinliklere katılmak, spor müsabakalarını izlemek, eğlenmek, dinlenmek, araştırmak, tanımak gibi maksatlarla bir başka ülkelere yapılan belirli süreli gezilerdir.

Bu işi yapan insana da turist denir.

Turizm kişisel olabildiği gibi gruplar halinde de olabilir. Çağımızda turizm sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmadan tüm seneye yayılmış, maksadı dinlenmek ve yeni yerler görmekten yani tatil turizminden, kültürel turizme, iş (Ekonomi) turizmine, sanat ve bilim turizmine ve benzeri… kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

İstanbul’a en yakın turistik seyahat

Turistik olarak gezebileceğiniz çok yoğun ilgi alan ve istanbula en yakın olan yer avşa adası gidebilir. Ordaki manastır gibi turistik yerleri gidip ziyaret edebilirsiniz.Her bütçeye uygun pansiyonlarda kalıp deniz ve bol güneşin keyfini çıkarabilirisiniz.